Dàn bao lô 6 số miền trung

PHÍ XEM CẦU: 400,000 VNĐ

Để chiến thắng lâu dài và bền bỉ bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày + chiến thuật hợp lý để đảm bảo bạn sẽ thu được lợi nhuận cao nhất!

XIN QUÝ KHÁCH LƯU Ý:

Nạp thẻ từ 08h-18h để tránh nhận lại số cũ!
Sau khi nạp đủ số tiền cầu sẽ xuất hiện
Hỗ trợ thẻ: Viettel, VinaPhone
Đã chốt số chuẩn cam kết thắng lớn!
CHÁT VỚI CHÚNG TÔI để được hỗ trợ khi gặp lỗi bạn nhé!

Dàn Lô 6 Con MT VIP hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-07-21
26-07-21TT Huế: 73,66,01,85,14,65,
Phú Yên: 84,18,63,77,15,21
Ăn 66,14,73 TT Huế,
Ăn 18 Phú Yên
219
25-07-21Kon Tum: 75,61,12,09,47,45,
Khánh Hòa: 53,52,22,99,82,84
Trượt375
24-07-21Đà Nẵng: 23,35,71,68,10,24,
Quảng Ngãi: 48,15,08,20,56,24,
Đắc Nông: 56,57,13,58,45,08
Ăn 68,24,35 Đà Nẵng,
Ăn 08,48,56,15 Quảng Ngãi,
Ăn 58,56,45,57,13 Đắc Nông
257
23-07-21Gia Lai: 46,33,05,98,04,28,
Ninh Thuận: 02,45,24,67,25,40
Ăn 33,28,46 Gia Lai,
Ăn 67,24,25,45 Ninh Thuận
346
22-07-21Bình Định: 96,28,92,88,35,54,
Quảng Trị: 07,43,29,67,69,60,
Quảng Bình: 04,62,37,10,81,85
Ăn 54,35,96,28 Bình Định,
Ăn 29,69,07 Quảng Trị,
Ăn 04,81,62 Quảng Bình
241
21-07-21Đà Nẵng: 05,50,14,60,28,09,
Khánh Hòa: 75,20,38,44,34,28
Ăn 28,14,50 Đà Nẵng,
Ăn 28 Khánh Hòa
212
20-07-21Đắc Lắc: 91,87,73,13,14,77,
Quảng Nam: 34,58,18,45,20,66
Ăn 91,14 Đắc Lắc,
Ăn 45,18,34,58,20 Quảng Nam
296
19-07-21TT Huế: 14,42,35,90,60,83,
Phú Yên: 05,89,33,61,19,15
Ăn 90,35,42,60 TT Huế,
Ăn 89,15,33,19 Phú Yên
263
18-07-21Kon Tum: 04,30,40,94,05,76,
Khánh Hòa: 85,14,81,31,40,91
Ăn 30,94,76 Kon Tum,
Ăn 40,85,81 Khánh Hòa
249
17-07-21Đà Nẵng: 43,59,68,57,64,66,
Quảng Ngãi: 48,07,51,84,02,88,
Đắc Nông: 17,81,19,33,60,22
Ăn 43 Đà Nẵng,
Ăn 07 Quảng Ngãi,
Ăn 81,33,22,17 Đắc Nông
264
16-07-21Gia Lai: 26,14,23,43,35,90,
Ninh Thuận: 25,29,37,17,11,64
Ăn 14,43,90 Gia Lai,
Ăn 17 Ninh Thuận
221
15-07-21Bình Định: 94,90,12,65,73,09,
Quảng Trị: 51,46,08,67,80,40,
Quảng Bình: 71,86,72,10,32,93
Ăn 90 Bình Định,
Ăn 46,80 Quảng Trị
216
14-07-21Đà Nẵng: 00,25,88,91,36,89,
Khánh Hòa: 41,46,23,39,56,22
Ăn 41,56,23 Khánh Hòa313
13-07-21Đắc Lắc: 59,83,47,65,34,39,
Quảng Nam: 21,06,05,63,52,79
Ăn 06,52,63 Quảng Nam236
12-07-21TT Huế: 83,91,11,32,46,12,
Phú Yên: 62,48,97,83,21,22
Ăn 12 TT Huế,
Ăn 22,97,48 Phú Yên
215
11-07-21Kon Tum: 96,25,24,01,32,07,
Khánh Hòa: 39,44,61,32,80,62
Ăn 01,32,96,25 Kon Tum263
10-07-21Đà Nẵng: 32,09,79,91,58,34,
Quảng Ngãi: 15,80,27,60,07,68,
Đắc Nông: 76,97,60,66,27,57
Ăn 58,32,91,34,79 Đà Nẵng,
Ăn 27,80,07,68 Quảng Ngãi,
Ăn 97,66,57,27,76 Đắc Nông
307
09-07-21Gia Lai: 78,32,04,97,60,08,
Ninh Thuận: 37,16,13,45,36,20
Ăn 13 Ninh Thuận243
08-07-21Bình Định: 08,24,10,92,37,40,
Quảng Trị: 80,63,09,37,45,30,
Quảng Bình: 42,13,88,18,39,37
Ăn 80,63,30 Quảng Trị228
07-07-21Đà Nẵng: 39,34,58,84,78,18,
Khánh Hòa: 62,25,91,23,34,96
Ăn 84,58,34,39 Đà Nẵng,
Ăn 23,34,62 Khánh Hòa
190
06-07-21Đắc Lắc: 04,95,14,55,78,84,
Quảng Nam: 66,42,38,96,64,10
Ăn 78,95,04,84,14 Đắc Lắc,
Ăn 66,42,10,38,96 Quảng Nam
292
05-07-21TT Huế: 81,62,94,49,89,87,
Phú Yên: 98,83,99,73,74,75
Ăn 81,89,87,62 TT Huế,
Ăn 98,75,99 Phú Yên
270
04-07-21Kon Tum: 15,40,72,89,76,92,
Khánh Hòa: 40,89,93,70,14,16
Ăn 93,14,40 Khánh Hòa198
03-07-21Đà Nẵng: 40,08,72,78,38,91,
Quảng Ngãi: 87,67,37,59,88,30,
Đắc Nông: 93,17,85,66,25,16
Ăn 78,91,40,72,38 Đà Nẵng,
Ăn 37 Quảng Ngãi,
Ăn 66,85,25,17,16 Đắc Nông
215
02-07-21Gia Lai: 08,82,16,90,59,36,
Ninh Thuận: 38,48,58,08,83,30
Ăn 90,16,36,59 Gia Lai294
01-07-21Bình Định: 50,65,80,77,44,36,
Quảng Trị: 55,73,75,27,00,78,
Quảng Bình: 92,31,80,30,52,49
Ăn 65,80,36 Bình Định219
30-06-21Đà Nẵng: 91,77,79,53,08,97,
Khánh Hòa: 03,95,27,39,47,42
Ăn 53 Đà Nẵng,
Ăn 27 Khánh Hòa
322
29-06-21Đắc Lắc: 55,59,12,83,76,45,
Quảng Nam: 69,63,30,70,03,40
Ăn 76,83,55,59 Đắc Lắc,
Ăn 40,69,30,70,63 Quảng Nam
155
28-06-21TT Huế: 32,15,78,41,08,64,
Phú Yên: 97,64,38,74,69,01
Ăn 32,15,41,64,78 TT Huế,
Ăn 97,64,38,01,74 Phú Yên
274
27-06-21Kon Tum: 74,66,85,64,07,68,
Khánh Hòa: 04,01,93,65,97,14
Ăn 74,66,68,64,07 Kon Tum,
Ăn 01,65,14,97,93 Khánh Hòa
347
26-06-21Đà Nẵng: 59,84,76,35,37,30,
Quảng Ngãi: 22,98,61,84,49,27,
Đắc Nông: 22,04,34,25,05,19
Ăn 76,30,35,84 Đà Nẵng,
Ăn 22,84,49 Quảng Ngãi,
Ăn 19,04,34,05,25 Đắc Nông
196
25-06-21Gia Lai: 59,58,80,45,07,71,
Ninh Thuận: 82,37,53,42,71,28
Ăn 59,07,71 Gia Lai,
Ăn 42,82,71,28,53 Ninh Thuận
208
24-06-21Bình Định: 15,97,74,21,34,69,
Quảng Trị: 62,18,81,44,69,14,
Quảng Bình: 81,47,91,11,35,60
Ăn 18 Quảng Trị,
Ăn 47 Quảng Bình
214
23-06-21Đà Nẵng: 46,89,35,77,90,19,
Khánh Hòa: 84,51,39,44,02,35
Ăn 35,46 Đà Nẵng,
Ăn 02 Khánh Hòa
211
22-06-21Đắc Lắc: 94,91,62,81,03,57,
Quảng Nam: 91,82,88,62,61,27
Ăn 91,62,94,57,81 Đắc Lắc141
21-06-21TT Huế: 60,05,76,78,92,07,
Phú Yên: 24,73,88,01,74,25
Ăn 88,74,25 Phú Yên360
20-06-21Kon Tum: 05,85,75,62,47,12,
Khánh Hòa: 50,28,75,91,65,05
Ăn 05 Kon Tum218
19-06-21Đà Nẵng: 71,51,72,50,79,89,
Quảng Ngãi: 76,23,36,33,40,48,
Đắc Nông: 92,85,46,80,76,96
Ăn 40,76 Quảng Ngãi,
Ăn 92 Đắc Nông
296
18-06-21Gia Lai: 57,96,82,32,95,05,
Ninh Thuận: 90,15,53,44,02,04
Ăn 05,57,95,32,96 Gia Lai,
Ăn 44,90,04 Ninh Thuận
234
17-06-21Bình Định: 64,35,37,29,31,24,
Quảng Trị: 10,16,71,91,65,99,
Quảng Bình: 44,91,94,12,70,32
Ăn 37,64,24 Bình Định,
Ăn 16,71,10,65,99 Quảng Trị,
Ăn 44,91,32,70 Quảng Bình
229
16-06-21Đà Nẵng: 54,81,04,45,91,01,
Khánh Hòa: 00,95,29,03,17,42
Ăn 91 Đà Nẵng,
Ăn 42,00,95 Khánh Hòa
205
15-06-21Đắc Lắc: 47,72,21,30,68,91,
Quảng Nam: 59,99,12,80,04,45
Ăn 91,72 Đắc Lắc,
Ăn 99 Quảng Nam
273
14-06-21TT Huế: 90,50,06,66,73,30,
Phú Yên: 29,86,56,20,24,90
Ăn 06,30,50,73,90 TT Huế,
Ăn 24 Phú Yên
175
13-06-21Kon Tum: 27,97,71,03,61,59,
Khánh Hòa: 65,58,33,27,09,23
Ăn 27,97,61 Kon Tum,
Ăn 65,23,33,58 Khánh Hòa
296
12-06-21Đà Nẵng: 98,21,60,93,43,97,
Quảng Ngãi: 77,79,22,69,89,52,
Đắc Nông: 94,17,55,28,70,63
Ăn 93,98,43,60 Đà Nẵng,
Ăn 89,79,22,52 Quảng Ngãi,
Ăn 63,55,17,70,28 Đắc Nông
216
11-06-21Gia Lai: 00,50,45,98,26,72,
Ninh Thuận: 43,10,62,11,18,66
Ăn 62,43 Ninh Thuận296